NWRM Guide - page 1

Меркизаестественозадържаненаводите
Околнасреда
Ръководство за
подпомагане
на избора,
разработването и
прилагането на
Реализиране намножеството
ползи от естествените
решения
REGIONAL
ENVIRONMENTALCENTER
EnvironmentalEconomicsConsultancy
Мерки за
естествено
задържане на
водите в Европа
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...98
Powered by FlippingBook