NWRM Guide - page 3

Το EuropeDirect μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε απαντήσεις στις απορίες σας
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τηλέφωνο (*):
0080067891011
(*)
Οι πληροφορίες που δίνονται είναι δωρεάν, καθώς και οι περισσότερες κλήσεις (ενδεχομένως να υπάρξει κάποια
χρέωση ανάλογα με τοφορέα εκμετάλλευσης).
Νομική σημείωση
Το κείμενο αυτό έχει συνταχθεί για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο, απηχεί μόνο τις απόψεις
των συγγραφέων, και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η Επιτροπή για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.
Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο (
http://
).
Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014.
ISBN978-92-79-48990-7
doi: 10.2779/661998
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.
Έχει τυπωθεί στη Γαλλία
Εικόνα εξώφυλλου© Jean-Louis Zimmermann 2006
Ο οδηγός αυτός αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για το πιλοτικό πρόγραμμα ΜΦΣΥ το οποίο
χρηματοδοτείται από τη ΓενικήΔιεύθυνσηΠεριβάλλοντος, ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή (αριθμόςσυμβολαίου
07.0330/2013/659147/SER/ENV.C1), με συντονιστή το Office International de l’Eau (Γαλλία), και
συνεργάτες τους ACTeon (Γαλλία), AMEC FosterWheeler (ΗνωμένοΒασίλειο), BEF (Βαλτικές χώρες),
ENVECO (Σουηδία), I.A.CO (Κύπρος), IMDEA Water (Ισπανία), REC (Ουγγαρία/Κεντρική & Ανατολική
Ευρώπη), REKK inc. (Ουγγαρία), SLU (Σουηδία) και SRUC (Ηνωμένο Βασίλειο).
Συγγραφείς
Pierre Strosser (ACTeon), Gonzalo Delacámara (IMDEA), Anaïs Hanus (ACTeon), Heather Williams
(AMEC FosterWheeler) και Nick Jaritt (AMEC FosterWheeler)
Συνεργάτες
Thomas Breinig (SMIVAL, Γαλλία. Lèze case study), Dennis Collentine (SLU), Elia Desmot (OIEau),
Heidrun Fammler (BEF), Benoit Fribourg-Blanc (OIEau), Martyn Futter (SLU), Carlos Mario Gomez
(IMDEA), Ayis Iacovides (IACO), Estefanía Ibáñez (IMDEA), Marta Rodríguez (IMDEA) Jovanka
Ignjatovic (REC), Mats Ivarsson (ENVECO), Maggie Kossida (Seven), Imola Koszta (REC), Alistair
Mc Vittie (SRUC), Verena Mattheiss (ACTeon), Guillaume Michel (ACTeon), Ignacio Rodríguez
Muñoz (Αρχές της Λεκάνης Απορροής Ποταμού Duero, Ισπανία. Μελέτη περίπτωσης Órbigo, μελέτη
περίπτωσης) Gloria de Paoli (ACTeon), Sonia Siauve (OIEau), Gábor Ungvári (REKK), Ventzislav
Vassilev (REC, Βουλγαρία.ΜελέτηπερίπτωσηςΠερσίνα), KristinaVeidemane (BEF) καιOutiWahlroos
(Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι, Φινλανδία, μελέτη περίπτωσης Nummela)
Σχέδιο και Πλάνο
NicolasWeiller (ACT
eon
)
Οι δημοσιεύσεις του έργουΜΦΣΥ είναι διαθέσιμες στο:
Ευχαριστίες
Ο οδηγός αυτός έχει σχεδιαστεί στηριζόμενος σε πολύτιμα στοιχεία και εισηγήσεις των ειδικών
οι οποίοι συνεισέφεραν σε μελέτες περιπτώσεων και των συμμετεχόντων στα εργαστήρια που
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου ΜΦΣΥ. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ειδικούς
οι οποίοι συμμετείχαν στο εργαστήριο οδηγού για τα ΜΦΣΥ που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι,
την 4
η
Δεκεμβρίου του 2015, όπως οι Jan Cools (Milieu, Βέλγιο), Tamas Gruber (WWF Ουγγαρία),
Samantha Jane Hughes (CITAB/UTAD, Πορτογαλία), Martin Janes (River Restoration Centre, ΗΒ),
FernandoMagdaleno (CEDEX, Ισπανία), SandraManning-Jones (Sussex Flow Initiative, ΗΒ), Josée
Peress (ONEMA, Γαλλία) και Suzanne Simmons (CIRIA, ΗΒ).
Προτεινόμενη παραπομπή
P.Strosser, G.Delacámara, A.Hanus, H.Williams and N.Jaritt. 2015. Οδηγός για την υποστήριξη
επιλογής, σχεδιασμού και εφαρμογής των Μέτρων Φυσικής Συγκράτησης Υδάτων στην Ευρώπη -
Αξιολογώντας ταπολλαπλάοφέλη των λύσεων με γνώμονα τηφύση. Τελική έκδοση, Απρίλιος 2015.
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...98
Powered by FlippingBook