NWRM Guide - page 1

Măsuri naturalede retenţieaapei înEuropa
Mediul în-
conjurător
Ghid pentru
susţinerea
selectării, proiectării
şi implementării
Descriemultiplele avantaje
ale soluţiilor bazate pe
natură
REGIONAL
ENVIRONMENTALCENTER
EnvironmentalEconomicsConsultancy
Măsuri naturale de
retenţie a apei în
Europa
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...98
Powered by FlippingBook