Imrovement of the hydrological regime in Kaikusha marsh

Year
2010
Abstract
Обектът - блато Кайкуша - попада в едноименната защитена местност, която е част от природен парк „Персина”. Намира се на 5 km югоизточно от г. Белене и на 2 km северозападно от с. Ореш (географска ширина 43°36' N и географска дължина 25°11' E), и попада изцяло в землището на село Ореш, община Свищов, област Велико Търново (фиг. 1). Известна първоначално като езеро, сега Кайкуша е влажна зона, която в резултат на андигирането на река Дунав и изграждането на отводнителна система е със значително нарушени воден режим и екосистемни функции, и представлява мочурлива територия , обрасла с блатна растителност, без постоянно водно огледало.
Authors
Stela Bozhinova, Vesselin Koev, Ivan Hristov
Publisher
WWF

Partners

Logos of all partners of NWRM project