LIVEDRAVA

Abstract
Projekt z naslovom »Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji« z akronimom »LIVEDRAVA«, je zaživel s 01.09.2012 in bo trajal do 31.12.2017. Izvajali ga bomo na območju reke Drave, med Mariborom in Središčem ob Dravi.
Vrednost projekta je 4.409.483 EUR. Evropska unija bo prispevala 50% sredstev, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 20%, ostalih 30% pa prispevajo partnerji in sofinancerji sami. Partnerji projekta so: VGB Maribor d.o.o., Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.d. in Mestna občina Ptuj. Poleg partnerjev so sofinancerji projekta še Dravkse elektrarne Maribor d.o.o., Ministrstvo Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje ter Občina Ormož, projekt pa podpirajo Agencija republike Slovenije za okolje ter Občina Središče ob Dravi.
Source type
Website

Partners

Logos of all partners of NWRM project