Sources

Displaying 126 - 150 of 372
Nid Titlesort ascending Abstract Case study
3285 Project Nieuwsbrief - Vallei van de Grote Nete Eén van de hoekstenen van het hedendaagse waterbeleid is het principe ‘vasthouden-bergen-afvoeren’ zoals ook blijkt uit het bekkenbeheerplan. Door water maximaal vast te houden aan de bron of ter plaatse te laten infiltreren, wordt wateroverlast niet langer afgewenteld op stroomafwaarts gelegen gebieden. Diezelfdestrategie moet ook voor een oplossing zorgen in de strijd tegen verdroging die in het licht van een mogelijke klimaatsverandering wel eens belangrijk zou kunnen worden. Floodplain reconnection in the Vallei van de Grote Nete, Belgium
3538 Project Description The overall goal of the project is to re-establish a favourable conservation status for eight targeted freshwater habitats and six wetland habitat SCIs. The project sites †“ Pohorje, Zelenci, Vrhe, Planik, Gornji kal and Mura-Petišovci contain different ypes of wetlands, all of which have suffered from a lack of appropriate management. WETMAN - Conservation and management of freshwater, Slovenia
3283 Projectbrochure Vallei van de Grote Nete The NWRM aims at restoring the natural flow of the river whilst increasing the possibility to buffer the water. Floodplain reconnection in the Vallei van de Grote Nete, Belgium
3974 Programme de restauration fonctionnelle St-Ruph-Glière-Eau-morte. Functional restoration of the valley of Saint Ruph-Glière-Eau Morte
3219 Programa de recalificacion del rí­o Odelouca (cuenca del Arade, Portugal) El proyecto UE Interreg IVB Sudoe RICOVER es un es un ejemplo pionero en el desarrollo de modelos que minimicen el impacto ambiental mediante la promoción de un uso más eficiente de los recursos. El objetivo principal de este proyecto se basa en el desarrollo de estrategias conjuntas para la protección y restauración de los ríos, que desarrollan un papel tan importante en los ecosistemas. Natural bank stabilization and riparian buffer galleries along the Odelouca River, Portugal
3460 Progetto "Il bosco Limite di Camazzole" Project description Reforestation in Veneto, Italy
3265 Preparation of a Management Plan for the Oroklini Lake (in Greek) The ecological, socioeconomic, human activities, land use, biotic and abiotic characteristics, flora and fauna and dangers are assessed. A Management Plan of the area †œOroklini Lake† under the NATURA (CY 6000011) and a monitoring plan is developed. Oroklini wetland restoration in Cyprus
3223 Preclassification of Ecological Quality in the Odelouca catchment area and its use in restoration guidelines The demands of the Water Framework Directive over the next few years imply considerable effort in the conservation and restoration of river reaches based upon the reliable classification of river corridor conservation status that discloses information on causes of degradation. Using an adaptation of the KT Method, originally developed as part of the National Water Plan, a Map of River Corridor Conservation Status was drawn up for the River Odelouca catchment area that included the definition of existing fluvial reaches using geographic and hydrogeomorphological variables which were then assessed according to the presence of anthropogenic pressures Natural bank stabilization and riparian buffer galleries along the Odelouca River, Portugal
3487 Potentiel écologique d’un ouvrage de rétention et de filtration des eaux pluviales sur une opération de 172 hectares (Reims) ; analyse de la genèse du projet A 172 ha town planning project has been developed near Reims (France) for the last five years. For one of the catchments of this area (72ha) a 15 000 m3 detention pond is being built, in a difficult hydrogeological context since ground water level may rise up to the natural ground. Constructed wetland with reed bed filters near Reims, France
3373 Potential Use of Runoff Attenuation Features in small Rural Catchments for Flood Mitigation Development of a number of small scale, low cost soft engineered flood reduction schemes, designed to store/attenuate rapid runoff in small rural catchments. Design and implimentation of a network of 35 NWRM measures in a Northumberland catchment. To aid understanding of how features impact on downstream flood hazard. Rural runoff attenuation in the Belford catchment, UK
3366 Post-fire water retention management : The case study of Ancient Olympia, Greece The retention measures include the temporary installation of structures utilizing locally available timber in order to increase water retention and prevent soil erosion and flood events. Water retention management in the broader area of Ancient Olympia, Elia, Greece
3491 Pollutant Removal Efficiencies and Flow Detention of Infiltration Trenches The study is carried out by flow weighted sampling at the inlet and outlet of one infiltration trench in Kungsbacka south of Gothenburg, located under the parking lot of a supermarket. The observations and sampling were conducted during April to June 2012 and the results from five storm events were analyzed. Infiltration trenches in Kungsbacka, Sweden
3357 Plan Nacional de Restauracion de Rí­os Este Ministerio está desarrollando, en consonancia con la Directiva marco del agua y la Directiva de evaluación y gestión de los riesgos de inundación, la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, un conjunto de actuaciones con el fin de conservar y recuperar el buen estado de nuestros ríos, minimizar los riesgos de inundación, potenciar su patrimonio cultural, fomentar el uso racional del espacio fluvial e impulsar el desarrollo sostenible del medio rural. Fluvial and ecosystem restoration of the Arga-Aragon Rivers, Spain
3296 Pilot info Pilot info prepared for the project website Wetland restoration in Ciobarciu, Romania
3392 Pilootprojecten Stroomgebied Voer This presentation gives a short graphical overview of two executed NWRM's on the Horstergrub river less than one on the Belgian side of the border, one on the Dutch side of the border. The NWRM on the Belgian side of the border is the discussed NWRM. Horstergrub sediment management, Belgium
3243 Piano di Gestione Basso Aurino †“ Relazione sintetica degli interventi realizzati in localití  Rienzfield, Gatzaue e Molini di Tures (2002-2011) River restoration measures were implemented along the Aurino stream as part of the Aurino management plan. Interventions were grouped in Work Packages and were implemented in different moments within the years 2003-2011. The objectives were flood protection and, secondarily, the improvement of the natural environment. Different interventions were implemented to widen the river bed, such as for example: (i) forests were cleared in the relevant areas, to add space to the river bed; (ii) (artificial) river banks were lowered and enlarged; (iii) re-activation or creation of lateral river branches; (iv) measures to raise the river bed†™s level. River restoration of the lower Aurino in Italy
3233 Phone interview Italy Phone interview: Paolo Cornelio is the person in charge of implementing NWRMs in the Consorzio's area of intervention Restructuring the effluent web in Italy
3245 Phone interview Interview with Caterina Ghiraldo (Autonomous Province of Bozen) in charge of managing the implementation of measures River restoration of the lower Aurino in Italy
3244 Phone interview Interview with Andrea Goltara, member of CIRF and part of the RESTORE project River restoration of the lower Aurino in Italy
3461 Phone interview Phone interview aimed at getting a better understanding of (i) the overall project context; and (ii) the PES schemes established as part of the project. Reforestation in Veneto, Italy
3330 Performance Assessment of an Integrated Constructed Wetland-Pond System in Dublin, Ireland Chemical results from integrated wetlands, installtion of barley straw. River Tolka constructed wetland and enhancements, Ireland
3469 Peat bog restoration work holds back water, scientists say South West Water news release Exmoor Mires peatland restoration, UK
3335 Palienes režima atjaunošana Slampes upes lejtece Collection of articles about habitat management problematic in Latvia Floodplain restoration of the river Slampe, Latvia
3961 Ormoz basins guidebook Ormož Basins are a wetland of exceptional national and international importance attracting both breeding and migrating bird species of conservation importance. This guidebook aims to show life in various forms thriving in what used to be an abandoned industrial area, saved from destruction and later declared a nature reserve dedicated to conservation of biodiversity providing relaxed, informative and high quality experience of nature. This guidebook presents history of the site, birds, management of the area and photos. LiveDrava - Riparian Ecosystem Restoration of the Lower Drava River in Slovenia
3970 Opération de restauration d’une roselière dans le marais noir de saint coulban. Restoration of the Black Marsh of Saint-Coulban

Pages

XLS