Project Nieuwsbrief - Vallei van de Grote Nete

Publisher: 
Pantarein
Year: 
2013
Abstract: 
Eén van de hoekstenen van het hedendaagse waterbeleid is het principe ‘vasthouden-bergen-afvoeren’ zoals ook blijkt uit het bekkenbeheerplan. Door water maximaal vast te houden aan de bron of ter plaatse te laten infiltreren, wordt wateroverlast niet langer afgewenteld op stroomafwaarts gelegen gebieden. Diezelfdestrategie moet ook voor een oplossing zorgen in de strijd tegen verdroging die in het licht van een mogelijke klimaatsverandering wel eens belangrijk zou kunnen worden.
Source type: 
Other
Last updated: 25 Jun 2015 | Top