Sigmaplan - Vallei van de Grote Nete

Abstract: 
In de Vallei van de Grote Nete tussen Nijlen en Geel, krijgt de kronkelende rivier opnieuw meer ruimte, via een combinatie van de aanleg van een winterbedding en gecontroleerde waterbuffergebieden. Dat zijn GOG's zonder ringdijk. De winst is dubbel: de kans op overstromingen is kleiner en geleidelijk kan er weer natte natuur groeien, in de vorm van waardevol wetland.
Source type: 
Website
Last updated: 25 Jun 2015 | Top