NWRM Guide - page 97

Urbani razvoj
Šumarstvo
Poljoprivreda
Hidromorfologija
NWRMKANDIDATI SUBROJNI!
Molimo, posjetite
NWRMalatni okvir
koji je razvioNWRMPilot projekt.
NWRMobuhvaćajumnoštvomjera koje seprovodeu različitim sektorima ili razmatraju
u različitimprocesimaplaniranja koji sebave vodom, upravljanjem rizicimaodpoplava,
zaštitom biološke raznolikosti, prilagodbom klimatskim promjenama i urbanističko
planiranje. Neke od ovih mjera imaju za cilj da direktno promijene ekosustav, dok se
drugeusmjeravajunapromjenepraksegospodarskih subjekata.
Ovisnooglavnim izazovimaskojimasesusrećeteuvašemslivu iligeografskompodručju,
usluge koje želite isporučiti ili glavni ciljevi politike kojima se rukovodi vaš proces
planiranja, samo će neki NWRM biti relevantni za vašu situaciju. Nakon što ste utvrdili
najrelevantnije NWRM-e za vaš teritorij možete saznati osnove o njima u sljedećim
NWRM iskaznicama
. Karticepružaju:
ņ
ņ
Kratakopis
NWRM-a;
ņ
ņ
Njenu važnost za različite
vrste krajolika
, zajedno s odabranim
parametrima
dizajna
u pogledu zadržavanja/hidroloških parametara (i uglavnom) financijskih
troškova;
ņ
ņ
Dokaz o njihovom doprinosu za
isporuku različitih usluga ekosustava
te za
postizanje različitih ciljevapolitike
.
Također možete posjetiti bazu NWRM znanja
(
/)
direktno za
dodatni dokazonjihovomdizajnu, utjecaju i preduvjetima zauspješnuprovedbu.
NWRMpredstavljeneualatnomokviruNWRMnisu jedinemjerekojemogustatipodnaslovNWRM.Vrlo jevjerojatno
da će sealatni okvirNWRMpostupno širiti sanovim saznanjima.
Slobodno predložite svoje dodatne NWRM-e i razvijajte njihove osobne iskaznice, osiguravajući da one još uvijek
imaju ključne značajke koje karakteriziraju NWRM, kao što je prikazano na početku vodiča. Neke osobne iskaznice
ostavljene suprazne za vas, samo za tu svrhu.
1...,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96 98
Powered by FlippingBook