NWRM Guide - page 5

felhasználását
10
. Emellett az EU tagállamaiban számos kezdeményezést indítanak
az NWRM intézkedések (alcsoportjai) megtervezésének és megvalósításának
támogatására.
Jelen útmutató, melynek címe "Útmutató a vízmegőrzés
természetre alapozott módszereinek : kiválasztására,
megtervezésére, megvalósításának támogatására Európában-
A természetre alapozott megoldások sokrétű hasznának
megragadása", azNWRMprojekt részeként került kidolgozásra.
Ez az NWRM intézkedések által elérhető sokrétű haszonra
és legjobb felhasználásukhoz szükséges kötelező politikai
koordinációraés koherenciárahelyezi ahangsúlyt.
ņ
ņ
Ez az útmutató
a vízmegőrzés természetre alapozott módszereinek
kiválasztására, megtervezésére és megvalósításának támogatására
törekszik
Európában.
ņ
ņ
Vezetőknek,
döntéshozóknak, szakembereknek és érdekeltek
feleknek szól.
akik részt vesznek az NWRM intézkedések kiválasztásában,
megtervezésében és megvalósításában, a vízgazdálkodással, árvizekkel,
biológiai sokféleséggel, éghajlatváltozáshozvalóalkalmazkodással, erdészettel,
mezőgazdasággal vagy városrendezési problémákkal kapcsolatos tervek és
programok részeként. Emellettazútmutatóezenpolitika területeinprojekteket
finanszírozó szervezetek számára is értékes lehet.
ņ
ņ
Segít böngészni
az
internetalapú NWRM tudásbázisában
(
)
, logikus lépéseket javasolva az itt összegyűjtött különböző típusú
információkhoz és tapasztalatokhoz valóhozzáféréshez.
Azútmutató kiegészítia következőket:
ņ
ņ
Az
EU NWRM politikai dokumentum,
amely megállapítja az átfogó
szakpolitikai ernyőt és azNWRM intézkedésekmegvalósításának fontosságát a
vízgazdálkodás és a kapcsolódópolitikák célkitűzéseinekelérésére.
ņ
ņ
Létező
útmutatás
a
tervezési folyamatokra,
amely azNWRM intézkedések
gyakorlati lehetőségnek tekinti az egyes politikai célkitűzések elérésére
(pl. útmutatás a vízgyűjtő-gazdálkodás megtervezésére, várostervezésre, a
fenntarthatóerdőgazdálkodási tervekre stb.).
ņ
ņ
Létező
útmutatás
az egyes ágazatokra javasolt, NWRM intézkedésekhez
hasonló intézkedések
gyakorlatimegtervezésére és megvalósítására
(az
útmutatódokumentumoknem teljes listáját lásda következőoldalon).
10
Európai Bizottság. 2014. EU-spolitikai dokumentuma vízmegőrzés természetrealapozottmódszereiről.
AWFDCIS intézkedési programot kidolgozómunkacsoportjának (a továbbiakbanangol rövidítésselWGPoM)
szerkesztői csapata.
-
AzNWRM intézkedésekkel
kapcsolatos EU-s
kezdeményezésekre vonatkozó
további információkért
forduljon ide:
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...98
Powered by FlippingBook