NWRM Guide - page 91

91
RÖVIDÍTÉSEK LISTÁJA
CAP
KözösAgrárpolitika
CBA
Költség-haszonértékelés
CEA
Költséghatékonysági elemzés
CF
KohéziósAlap
CIS
KözösVégrehajtási Stratégia
EARDF
EurópaiMezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
EB
Európai Bizottság
ERDF
Európai Regionális Fejlesztési Alap
ESF
Európai SzociálisAlap
EU
Európai Unió
FD
Árvízvédelmi irányelv
GI
Zöld infrastruktúra
MCA
Többszempontúelemzés
MS
Tagállamok
MSFD
Tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv
NGO
Nemkormányzati szervezet
NWRM
A vízmegőrzés természetrealapozottmódszerei
PES
Ökoszisztéma-szolgáltatásokhoz kapcsolódó kifizetések
RBMP
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv
RDP
Vidékfejlesztési programok
RDR
Vidékfejlesztési rendelet
SD
Összefoglalódokumentum
SuDS
Fenntartható városi vízelvezető rendszerek
EK
Egyesült Királyság
WFD
Víz keretirányelv
1...,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 92,93,94,95,96,97,98
Powered by FlippingBook