NWRM Guide - page 16

16
1, fejezet
2
Költséghatékonymegoldásokbiztosítása
Az NWRM intézkedések
költséghatékony
megoldások lehetnek, ha
figyelembe vesszük létrehozási, működtetési és fenntartási költségeiket
a hagyományos műszaki megoldásokkal és az épített infrastruktúrával
összehasonlítva. Néhány esetben ezek pénzügyi költségei és hatékonysága
akár csak egyetlen célkitűzés önmagában való elérését illetően máris
sokkal költséghatékonyabbá teszi őket, különösen hosszú távon tekintve.
Más esetekben előfordulhat, hogy számításba kell venni hozzájárulásaikat
több politikai célkitűzés eléréséhez annak érdekében, hogy megértsük
költséghatékonyságukat. A sokrétű haszon egyidejű nyújtásának képessége
egyik fő oka annak, hogy az NWRM intézkedések gazdaságilag általában
vonzóak. Hosszabb távon az NWRM intézkedések nagyobb rugalmassága a
természetes veszélyekkel, például árvíz- vagy földrengésveszéllyel szemben
(az épített infrastruktúrához képest) szintén egyike a figyelembe veendő
előnyöknek.
Számos lehetőségvanazNWRM intézkedésekfinanszírozására
Mivel sokrétű hasznuk lehet és hozzájárulhatnak a különböző politikai
célkitűzésekhez, számos olyanmegrendelőt találhat, aki érdekelt az Ön által
számításbavettNWRM intézkedés támogatásában.AzNWRM intézkedéseket
finanszírozhatják
széleskörű állami támogatásokkal
(EU és nemzeti),
önkéntes megállapodásokkal vagy kompenzációs
alapokból
.
Ez
elősegítheti
megvalósításukat,
különösen akkor, ha előnyeiket nem kizárólag azok
ismerik fel, akik az intézkedés megvalósításáért és/
vagy finanszírozásáért felelősek. Például a pénzügyi
ösztönzők támogathatják a talajvédelmi gyakorlatokat,
amelyek hasznosak a diffúz szennyezés, talajerózió
és árvízveszély által érintettek számára, még olyan
esetekben is, mikor ezeket az intézkedéseket úgy
fogják fel, mint amelyek hátrányosak amezőgazdasági
terméshozamraés a vidéki jövedelmekre.
Azonban: Maradjon kritikus
, amikor NWRM intézkedések kiválasztásáról és
megvalósításáról dönt,mivel ezeknem csodaszerek!
Ahogy jelen útmutató következő fejezetéből megtudhatja, az NWRM
intézkedéseketgondosankikellválasztaniésmegkell tervezniahhoz,hogysokrétű
hasznot nyújtsanak és egyidejűleg különböző politikai célkitűzésekhez járuljanak
hozzá. Néhány esetben az NWRM intézkedések fő szerepe a nagyszabású épített
infrastruktúra kiegészítése lesz. Ez segít minimálisra csökkenteni az épített
infrastruktúra méretét (és költségeit), és az épített infrastruktúra esetleges
kedvezőtlen hatásait is minimálisra csökkenti vagy ellensúlyozza. Általában
az NWRM intézkedéseket saját adott feltételeihez kell szabnia, mivel nem
feltételezhető, hogy azok automatikusan nyújtanak sokrétű hasznot (ahogy az
NWRMeszközkészletbenbemutatottNWRMazonosítókártyákon jelezve van).
További
információk
az
NWRM
intézkedések megvalósítását támogató
finanszírozási
mechanizmusokról
a
"A megfelelő ösztönzők megtalálása"
részben találhatók. A finaszírozással a
11. számú finanszírozási dokumentum
is foglalkozik: Hogyan finanszírozhatók
az
NWRM
intézkedések?
)
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...98
Powered by FlippingBook