NWRM Guide - page 67

67
©SMI-
VAL
©SMI-
VAL
PROVEDENENWRM
A02Tampon trake i zeleneograde
Kontekst
Riječni sliv Lèze je uska dolina od 350 km2 i 52 km duljine, koja se nalazi u regiji Midi-Pyrénées (južna Fran-
cuska).Nalazi seuplaninskom lancuPyreneeskoji seprotežeodbrdado ravnice, svisinamau rasponu između
160 i 700m.
Poljoprivrednimzemljištem
pokriveno je83%slivauglavnomnavodnjavanimpovršinamažitarica
kojepokrivaju ravnice i diobrda. Priobalnavegetacija i stabla sugusta, ali u rokuodposljednjih28godina300
kmzeleneograde jenestalo,uglavnomzbogkonsolidacijezemljišta.Uzvodno, strmepadinečinepoljoprivredu
težoma šumarci zauzimajuvećinukrajolika. Srednjagodišnjakoličinaoborinau slivudosegne795mm
Pitanjaupravljanja
U 2000. godini, sliv doživljava svoju
najveću i najdestruktivniju poplavu
još od 1875. godine, koja je oštetila
stotine kuća i utjecala na gospodarske aktivnosti. Dugo trajanje kišnih oborina lokalizirano iznad sliva i veli-
kog prostornog opsega, u kombinaciji s tlom koje je već zasićeno vodom, igralo je ulogu u stvaranju potopa.
Međutim, smatra seda jeglavni čimbenik stanjekrajobraza i vodotoka.Doista, gubitak
zelenihograda
imao je
nekoliko izravnihposljedicanaciklusvode: smanjenastopa infiltracije ipovećanastopaotjecanje, koncentracija
otjecanja i ubrzanjekopnenog toka, povećan rizikoderozije tla i češćeopasnostiodklizanja tla, teukonačnici
veći i brži vršni prorok tijekompoplava. Poplave koje su se dogodile u 2000. i ponovou 2007. pokazale suda
upravljanjevodama trebaplaniratina razini cijelog sliva.
©SMIVAL
©SMIVAL
Poplaveudolini Lèze
Zeleneograde za zaštituod
poplavau južnoj Francuskoj
1...,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,...98
Powered by FlippingBook