NWRM Guide - page 61

61
Prikaz iskustava ‘NWRM-aupraksi’!
NWRM nisu novi, a već primjenjuju ih u praksi upravitelji voda, udruge za
zaštituprirode, poljoprivrednici, urbanisti imnogi drugi. Provedbamožebitiu
sklopu upravljanja slivom, ruralnim i urbanim procesima planiranja, odnosno
strategijaorijentiranihna sektor (npr. za sektor poljoprivrede ili šumarstvo).
Akoputujete u cijeloj Europi, otkrit ćete praktična iskustvaNWRM-a uokviru
mnogihrazličitihklimatskih,ekoloških,društveno-ekonomskih i institucionalnih
konteksta.Možda suneki odtih iskustavanadohvat ruke! (Pogledajtekartu za
iskustva dokumentirana u sklopu pilot studije koju financira
)
.
Postojeća iskustvamogu biti
izvori inspiracije
za vašu organizaciju, postupak
planiranja i geografskopodručje.
PogledajteprimjerepraktičneprimjeneNWRM-auEuropi
Oko 100 studija slučaja postojećih NWRM-a dokumentirani su u kontekstu NWRM pilot projekt. Te
studije slučajadokumentirane su sobziromna: kontekst (biofizikalne/ekološke/socio-ekonomske);mjere
koje seprovode (samostalno ili u kombinaciji sdrugimmjerama); određenoupravljanje kakobi podržale
svoj dizajn, odabir i primjenu; dokaz promatranihučinakana zadržavanje i povezaneusluge ekosustava;
doprinos ostvarivanju ciljeva EU politike; ključne izazove provedbe. Razina detalja varira, s oko 40 koji
imaju na raspolaganju opsežniju procjenu. Sve studije slučaja dostupne su na
. Zaodabir studija slučaja koji sunajrelevantniji za vašeupite i kontekst,možete:
• Odabrati studije slučaja koje suu vašoj (ili drugim) regijamaEuropepreko interaktivne karte;
• Koristiti alat za pretraživanje
i odabrati studije slučaja na temelju: vrste
implementiranih NWRM-a, zemlje provedbe; relevantnih sektora ciljani po mjeri (poljoprivrede,
šumarstva i urbanih, i onih koji presijecaju sektore zadirektnopoboljšanjehidromorfologije vodnih
tijela).
Okvir 6
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,...98
Powered by FlippingBook