NWRM Guide - page 2

PRÍRUČKANAPODPORU
VÝBERU, PROJEKTOVANIAA
REALIZOVANIARETENČNÝCH
OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ
VODYV EURÓPE
Podchytenie rôznychvýhod riešení na
prírodnej báze
EURÓPSKAKOMISIA
Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie
Riaditeľstvo C1 - Kvalita života, vody a vzduchu
Oddelenie C1 - Voda
Projektový pracovníci: Lucia BERNAL-SAUKKONEN a Evdokia ACHILLEOS
Kontakt
Európska komisia
B-1049Brussels
2014
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...98
Powered by FlippingBook