NWRM Guide - page 9

9
AKO SAV PRÍRUČKEORIENTOVAŤ
Tátopríručkakombinujevšeobecný textapraktické ilustrácie,ktorépochádzajúzoširokej
škály skúseností analyzovaných ako súčasť NWRM Pilotného projektu financovaného
EÚ. Pri čítaní príručky vám pomôžu pochopiť typ informácií uvedených v okienkach tri
piktogramy.
predstavuje
ilustráciu
opisujúcu realizované NWRM, výsledok hodnotenia
aleboprocesplánovania zavedenýnapodporu realizácieNWRM.
nabáda na
ďalšie čítanie
pre tých, ktorí si prajú preskúmať špecifickú
strategickú záležitosť, ilustráciualebohodnotiacumetódu.
predstavuje
upozornenie,
aby sa vyhlo príliš zjednodušeným záverom na
základe poskytnutých prvkov. Skutočný život samozrejme zostáva zložitejším
ako to, čo jepredstavené v tejtopríručke.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...98
Powered by FlippingBook