NWRM Guide - page 1

Retenčnéopatreniapreprírodnúvodu
Životnépros-
tredie
Príručka pre výber,
projektovanie
a realizáciu
Podchytenie rôznych výhod
riešení na prírodnej báze
REGIONAL
ENVIRONMENTALCENTER
EnvironmentalEconomicsConsultancy
Retenčné opatrenia
pre prírodnú vodu v
Európe
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...98
Powered by FlippingBook