NWRM Guide - page 6

Jeste li zainteresirani zaprovedbu i detaljnu izvedbu specifičnogNWRM?
Tuvećmožepostojati smjernica!
Tražitepostojećepraktičneupute i baze znanja izrađeneuvlastitoj zemlji zaodređenuNWRM. Takva smjernica sene
fokusiranaNWRMsamaposebi većnačlanoveobiteljiNWRMpoputodrživogsustavazaodvodnju,mjerazaštite tla,
oslabljenemogućnostiotjecanja vode i restauracija rijeke. Pogledajte, naprimjer:
• Opća referenca:UNEP,UNEP-DHI,upartnerstvus– IUCN, TNC iWRI.2014.Green InfrastructureGuide forWater
Management: Ecosystem-basedmanagement approaches forwater-related infrastructureprojects
• Ruralni održivi sustavi zaodvodnju: Agencija za zaštituokoliša. 2012. Ruralni održivi sustave zaodvodnju (RSuDS
- Rural SustainableDrainageSystems)
• Poljoprivreda:Natural England. Siječanj 2013. Priručnikzaosnovnoupravljanjezaštitomokoliša.Četvrto izdanje.
• Usmjereno je na sektor šuma: AurélienBansept i Julien Fiquepron. 2014. Protéger et valoriser l’eau forestière.
Guidepratiquenational, réalisédans le cadreduprogramme ‘ EAU+FOR ’- 2014
• Usmjereno jenahidromorfologiju:Stanford, J.A.,Ward, J.V., Liss,W. J.,Frissell,C.A.,Williams,R.N., Lichatowich,
J.A. i Coutant, C. C. 1996.AGeneral Protocol forRestorationofRegulatedRivers. RegulatedRivers-Researchand
Management, 12, 391-413
• Usmjereno je na restauraciju rijeke: Onema, 2010, actualisation en 2012. La restauration des cours d'eau :
recueil d'expérience sur l'hydromorphologie
, in English and in
French)
• Usmjereno je namjere urbanog razvoja: Woods-Ballard, B., Kellagher, R., Martin, P., Jefferies, C., Bray, R and
Shaffer, P2007TheSuDSManual. CIRIA report c697.
Posjetiteweb-mjestoNWRMdapronađeteostaleosnovne reference.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...98
Powered by FlippingBook