NWRM Guide - page 12

12
Poglavlje1
Članovi
obitelji NWRM
vrlo su raznoliki u svojim vrstama i korištenju zemljišta
nakoja semoguprimijeniti.Naći ćetemnogeprimjereNWRM-aupopratnom
NWRMalatnomokviru kojimože:
ņ
ņ
Direktno ili indirektno izmijeniti ekosustav
(putem promjena u
upravljačkimpraksama vode i tla);
ņ
ņ
Biti
specifičan za sektor
(npr. poljoprivreda) ili
primjenjiv na različite
sektore i (ruralna i urbanaokruženja)
. Sveu svemu, NWRM suu teoriji
relevantnezabilokakvuuporabuzemljišta i sektora, akoseprimijenena
odgovarajući način.
NWRMnisunovemjere
, jer neke se većdugoprovodeu različitim zemljama i
sektorima. Vjerojatno ste već čuli ili čak koristili NWRM pod drugim imenima
i stručnim žargonima- pogledajte neke primjere uOkviru 2! Ono što je novo
je pak priznanje njihovih
višestrukih pogodnosti
koje daju mogućnosti za
njihovuprimjenuupodručjimapolitike, osimone(ih) podkojima su razvijene i
tradicionalno seprovode.
Kao što ćete shvatiti čitajući ovaj vodič i istraživanjem različitih iskustava
NWRM-a, pojedinačni NWRM rijetko se provodi sam: oni se prvenstveno
provodeukombinaciji sdrugimNWRM-om i često sa sivom infrastrukturom
.
Izazov je pronaći pravu kombinaciju mjera koja odgovara karakteristikama i
problemimaupravljanja vašim slivom ili procesomplaniranja.
Mnogi nadimci članovaobitelji NWRM
Mnoge NWRMmjere nisu nove a već se provode - uključujući možda i vas. One ponekad mogu biti
nove stručnjacima za vodu kao pridošlicama u domeni u kojoj inspiracija najprije dolazi od pionira za
urbano i ruralno planiranje, zaštitu prirode i prilagodbu klimatskim promjenama. Možda ste čuli za
pojmove kao što je: zelena infrastruktura; ekosustav ili pristupi koji se temeljenaprirodi; prakse koje se
temelje na tlu; prakse očuvanja tla; dajući ‘prostora rijeci’ ili ‘stvaranjem prostora za vodu’; restauracija
močvarnogpodručja;Održivo iliprirodnoupravljanjepoplavama;Održivi sustavi zaodvodnju;praksebio-
inženjeringa; žetvavoda; Značajkeoslabljenemogućnostiotjecanjavode… i vjerojatnomnogedruge.Ovi
pojmovi nisu sinonimi, ali seodnosenaneke članove i obilježja šireNWRMobitelji.
Okvir 2
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...98
Powered by FlippingBook