NWRM Guide - page 16

16
Poglavlje1
2
Pružanje isplativih rješenja
NWRMmogu
biti isplativa rješenja
kada se gleda na troškove njihovog
uspostavljanja, rada i održavanja u usporedbi s tradicionalnim
inženjerskim rješenjima i sivom infrastrukturom. U nekim slučajevima,
njihovi financijski troškovi i učinkovitost prema postizanju samo jednog
ciljamogu ih već učiniti isplativijim, naročitoudugoročnoj perspektivi. U
ostalim slučajevima, možda ćetemorati upravljati njihovim doprinosima
za ispunjavanjenekoliko ciljevapolitike kakobi shvatili njihovu isplativost.
Sposobnost da se istovremeno dostave višestruke beneficije jedan je od
glavnih razloga zbog koje su NWRM ekonomski privlačne u ukupnom
poretku.Dugoročno, većaotpornostNWRModprirodnihopasnostipoput
poplava ili seizmičkih rizika (u odnosu na sivu infrastrukturu) također je
prednost koju trebauzetiuobzir.
Postojemnogemogućnosti zafinanciranjeNWRM-a
Zbog njihovog potencijala za isporuku višestruke koristi i doprinosa
različitim ciljevima politike, možda ćete naći mnoge potencijalno
zainteresirane korisnike za podupiranje NWRM-a o kojem vi razmišljate.
NWRM mogu financijski
poduprijeti mnoge
javne subvencije
(EU i nacionalne),
dobrovoljni
sporazumi ili sredstava za nadoknadu
. Oni mogu
djelovati kao facilitatori unjihovoj provedbi, osobito
kada neke od pogodnosti nisu izdali oni koji su
odgovorni za provedbu i/ili financiranje mjera. Na
primjer, financijski poticaji mogu podržati prakse
za očuvanje tla koje su korisne za one pogođene
difuznimonečišćenjem, rizikomoderozije i poplava,
čak i u slučajevima kada se percipiraju kao štetni za
poljoprivredneprinose i ruralni dohodak.
Ipak:Ostanitekritični
, kadaseodlučiteodabrati i provestiNWRM, jernisu lijek
za sve!
Kao što ćete naučiti u sljedećim poglavljima ovog vodiča, isporuka višestruke
pogodnosti i istovremeni doprinos različitim ciljevimapolitike zahtijevapažljiv
odabir i izradu NWRM-a. U nekim slučajevima, glavna uloga NWRM-a bit
će nadopunjavanje velike sive infrastrukture. To će pomoći smanjiti veličinu
(i troškove) sive infrastrukture, a također može smanjiti ili nadoknaditi,
potencijalne negativne utjecaje sive infrastrukture. Općenito, NWRMmoraju
biti prilagođene vašim specifičnim uvjetima, jer ne treba pretpostaviti da će
seautomatski isporučiti višestrukepogodnosti (kao što jenavedenouNWRM
iskaznicamapredstavljenimuNWRMalatnomokviru).
Više
informacija
o
mehanizmima
financiranja za potporu provedbe
NWRM-aprikazanojeuodjeljku‘Pronađite
prave poticaje’. Financiranje je također
navedeno u spojenim dokumentima SD
n°11: Kako se NWRM može financirati?
)
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...98
Powered by FlippingBook