NWRM Guide - page 7

Vodič se fokusira na ono što treba razjasniti u (slivnom/ruralnom/urbanom)
procesuplaniranjakakobi seosiguraloda jeNWRMpropisno razmotren.Ovaj
vodič
ne:
ņ
ņ
Ponavlja osnove vode, tla, zemljišta i prostornog planiranja i razvoja,
ili drugo postojeće sektorsko planiranje
. Oni su dobro razloženi
u postojećim smjernicama razvijenim u EU i na razini zemlje za
različite sektore i pitanja upravljanja (vodom). Ovaj vodič se fokusira
na rješavanje
specifičnosti i razlika koje bi mogle proizaći uslijed
razmatranja NWRM-a u smislu:
postavljanja ciljeva, identificiranja
problema upravljanja, procjene potencijalnih utjecaja/učinkovitosti ili
‘organizacije’ zauspješnu i učinkovituprovedbu .
ņ
ņ
Postavite obvezne korake
koje trebate dodati postojećim procesima
planiranja. On je
izvor inspiracije
koji vammože pomoći da omogućite
NWRM-u da prilagodi svoju ulogu vašem kontekstu i teritoriju čak i
ako je konačni odgovor vaše procjene: ‘Ne mogu provesti NWRM’. U
mnogim slučajevima, vaše će iskustvonavestinadodatno razmišljanje i
nadopunitielementeprikazaneuovompriručniku.
ņ
ņ
Prijedlog standarda za izradu NWRM-a
. Ipak, neke relevantne
informacije koje će vam pomoći u izradi NWRM-a pod uvjetima
specifičnim zamjesto, nalaze seuNWRM iskaznicamapredstavljenimu
NWRMalatnoj kutiji koji je sastavni dio vodiča.
ņ
ņ
Kopirajte tehnički sadržaj
spojenih dokumenata koji se bavi pitanjima
procjene i politike u NWRM pilot projektu EU (vidi popis spojenih
dokumenata predstavljenih u nastavku). Ove spojene dokumente (SD)
možetepronaći na
.
Spojeni dokumenti koje je izradiopilot projektNWRMEU
Pilot projektNWRMEU izradio je12 spojenihdokumenata (SD) koji sebaveovim tematskimpodručjima:
SDn° 0: PredstavljanjeNWRM
SDn° 1: Biofizički utjecaji i učinkovitostNWRM
SDn° 2: Koliko suNWRMučinkovitiudoprinosuostvarivanju ciljevapolitike?
SDn° 3: Načini ocijenjivanjaučinkovitostiNWRM-a
SDn° 4: Koje suprednostiNWRM?
SDn°5: Koji su troškovi NWRM?
SDn° 6: Kakva je isplativostNWRM-a?
SDn° 7:Metode zaekonomskuprocjenu troškova i koristiNWRM
SDn° 8: ‘Okvirimogućnosti’ zaNWRM
SDn° 9: Prepreke i čimbenici uspjeha zaNWRM
SDn° 10: Koordinacijapolitikepovezane sNWRM- Kako se integriraju s različitimeuropskimdirektivama?
SDn° 11: Kako seNWRMmožefinancirati?
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...98
Powered by FlippingBook