NWRM Guide - page 13

13
Što činimjeru Prirodnommjerom za zadržavanje voda?
U3
F4
F1
A3
A2
U11
N4
N2
A2
Tampon trake i zeleneograde
A3
Plodored
U3
Propusnepovršine
U11
Retenzionapolja
F1
Pošumljene tampon zone
F4
Ciljana sadnja zahvatanjeoborina
N2
Restauracija i upravljanjemočvarama
N4
Vijuganje rijeke
Shematski prikaz sliva sa8NWRM
obuhvaćaniz sektora i vrstamjera
©
ACTeon
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...98
Powered by FlippingBook