NWRM Guide - page 85

MIASTO
Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Koszty inwestycyjne będą prawdopodobnie wyższe wtedy, gdy
zielone dachy są stosowanew ramachmodernizacji niżwówczas,
gdysąelementem
nowegobudynku
. Koszty inwestycyjnemieszczą
się w zakresie od 25 do 130 euro/m
2
w przypadku konstrukcji
ekstensywnej i 130-300 euro/m
2
w przypadku konstrukcji
intensywnej. Koszty utrzymania sięgają 55 euro/m² na każde
zdarzenie serwisowenaekstensywnych zielonychdachach.
P
rojekt
Zielony dach powinien być mieć wiele wylotów, aby ryzyko
zatorów nie było duże. Konstrukcyjna wytrzymałość dachu musi
byćwystarczającadlapełnegoobciążeniaelementównasyconego
zielonego dachu.
Wodoszczelna membrana
powinna mieć dobry
opór penetracji korzeni, a grubość podłoża powinna wynosić
od 100 do 250 mm.
Konserwacja
(roślinność, membrana...) jest
ważnadla zapewnienia ciągłej skuteczności.
S
kala
Zielonedachymogąbyćwbudowane
w dachy budynków o dowolnej
wielkości.
Zielone dachy mogą być uprawiane na
każdym segmenciedachu, anawet napio-
nowych ścianach.
Zielone dachy towielowarstwowe systemy pokrywające dach budynku
roślinnością i/lub zielenią
nadwarstwą odwadniania. Istnieją dwa rodzaje
zielonychdachów:
Ekstensywne
zielonedachy (dachy rozchodnikowe, eko-dachy czy żywedachy) pokrywają całąpowierzchniędachu lekką, niską,
samowystarczalną, taniąwutrzymaniu roślinnością.
Intensywne
zielonedachy (ogrodynadachu) toukształtowane środowiskadającedużekorzyści
w sensie udogodnień. Zielone dachy są tak zaprojektowane, aby
przecinały
wody
deszczowe
, które są spowalniane podczas przepływania przez
roślinność iwarstwęodwadniania.
Studiaprzypadków:ZielonedachywWiedniu,Austria; zielonedachywGenewie, Szwajcaria;MiejskiezielonedachywHelsinkach, Finlandia
©
S
u
s
d
r
a
i
n
1...,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,...108
Powered by FlippingBook