NWRM Guide - page 17

17
Ipak,
dajte šansu NWRM-u
da pridonesu isplativom
postizanju višestrukih ciljevapolitike!
Više
informacija
o
mogućim
utjecajima različitih NWRM sažeto je u
na
istaknuto u spojenim dokumentima
SD
n°1: (Biofizički utjecaji i učinkovitost
NWRM)
i
SD n°2: Koliko su NWRM
učinkoviti u doprinosu ostvarivanju
ciljeva
politike?
Mit i stvarnost sNWRM-om
Postojemitovi o tome što NWRMmože ili nemože isporučiti. Zagovornici NWRM-a će naglasiti da su
više isplativa rješenja od sive infrastrukture.Međutim, isplativost nije trajna značajkaNWRM kao što je
to kontekst,mjera i politika. I NWRMnisuuvijek jeftinijeod sive infrastrukture. Kada su cijene zemljišta
visoke,NWRMmožebiti, ili sebaremčiniti, skupomopcijom!Nadalje,NWRMnemože riješitisve izazove
politike: na primjer, one će vjerojatno imati samo sporednu ulogu u rješavanju ekstremnih poplava u
velikimgustonaseljenim slivovima spunopostojećihmogućnosti razvojanapoplavnompodručju.
Međutim, mitovi postoje i o tome što siva infrastruktura i tradicionalni pristupi gospodarenju vodama
mogu isporučiti! Ljudi koji preferiraju sivu infrastrukturu ćenaglasitinjihovuučinkovitost udoprinosu za
postavljanje ciljevapolitike.Međutim, postoji opasnost da sunjihovi negativni izravni i neizravni utjecaji
na okoliš skriveni, a da sumogućnosti izgubljene zbog višestrukih koristiNWRM koje nisu isporučene i
razmotrene. Osim toga, troškovi implementacije sive infrastrukturemogu biti znatno veći od troškova
procijenjenihunaknadnoj procjeni, s potencijalno značajnimutjecajimana javneproračune i smanjenu
isplativost uodnosuna troškovepredviđeneu fazi projektiranja.
Okvir 3
Razlozi zaodabir i provedbuNWRM-a
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...98
Powered by FlippingBook