NWRM Guide - page 79

79
©O.Wahlroos, University
Helsinki (Dpt. šumarskih znanosti)
Usklopuproslavegodinebiološke raznolikostiUN-a, izgradnjamočvareprovedena jeusklopusuradnje između
Sveučilišta uHelsinkiju, općineVihti, i Uusimaa Centra za ekonomski razvoj, promet i okoliš (UUDELY), uz po-
tporu brojnih lokalnih i regionalnih zainteresiranih strana.
Participativni pristupi
i angažmani zainteresiranih
strana u oblikovanju i provedbi procesa pokazali su se korisnim za postizanje dugoročnog uspjeha.
Suradnja
izmeđuupravezazaštituokoliša,prostornoplaniranje i tehničku izvedivostbila jepresudna.Osim toga, lokalna
udruga za zaštituvode jezeraEnajarvi (VESY ry) bila jeaktivanpartneruprojektukoji podržavanekolikovolon-
terskihposlova.UUDELY je sudjelovaouupravljanju i nadzoruprojektaodpočetka
pružao smjernice i potporu
na regionalnoj razini
. Odgovarajuća
tehnička stručnost
(npr. model održivog krajolika i nadzor) osigurana je
uključivanjem stručnjaka sa Sveučilišta u Helsinkiju, Luode Consulting Oy, UUDELY, i Udruge za zaštitu vode
rijeke Vantaa i regije Helsinkija. Finska Udruga za zaštitu prirode (SLL) podržala je komunikaciju i
aktivnosti
obrazovanjaookolištu
.
Upravljanje
Mobiliziranje financijskihresursa
Ukupna početna cijena projekta Gateway Wetland Park (koji je uključivao stvaranje glinenog tla i srodnih
močvara, kao i uspostavljanje vegetacije i gradnju puta prirode) iznosio je 52.000,00 €. Projekt je financirala
općina Vihti (58%) i regionalne vlastiUusimaa Centra za ekonomski razvoj, prometa i zaštitu okoliša (42% ili
25.000,00€). Nakon toga, razvijen je
LIFE+projekt
i implementiran za2012-2017 kaonastavak i proširenje sa
sličnimaktivnostimaupodručju.
Praćenjemočvaravrši se tijekom cijelegodinekakobi se razjasnioutjecaj i definiraleuslugeekosustava.
Nummela ‘gateway’
močvarni park
1...,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,...98
Powered by FlippingBook