NWRM Guide - page 106

Aprowizacja
Regulacja i konserwacja
Kulturowe
Abiotyczne
Stawy retencyjne zmniejszają szczytowe spływy poprzez
magazynowanie i kontrolowane uwalnianie
(chociaż ponieważ nie służą do infiltracji
spływającej wody, zapewniają zatemniewielkie zmniejszenie objętości całkowitej). Zazwyczaj są one projektowane pod kątemopadówdo 1na
30 lat. Stawymogązmniejszać ryzyko
zalewania
powierzchniowegowpołączeniuz innymi funkcjami SuDS, coprzyczyniasiędoadaptacji dozmian
klimatycznych.
Stawy retencyjne mogą być skuteczne w
usuwaniu zanieczyszczeń
; efektywność można poprawić przez dobry projekt i konserwację oraz
wydłużenie czasumagazynowania. Sąone równieżbardzo skutecznewprzecinaniu
osadów
. Poprzezograniczanie zanieczyszczeń rozproszonych
stawy retencyjneodgrywają rolęw zachowaniu i poprawie
jakościwódpowierzchniowych
.
Budowanie stawów tworze nowy
wodne i nadbrzeżne siedlisko
, zwiększając naturalną produkcję biomasy oraz przyczyniając się do zachowania
różnorodności biologicznej. Zwiększone zastosowanie stawów retencyjnych może również przyczyniać się do osiągania celów strategii
różnorodności biologicznej 2020poprzezużycie zielonych infrastruktur. Jeśli sąużywane jakowiejskiekomponenty ciąguSuDS, stawy retencyjne
mogąprzyczyniać siędobardziej zrównoważonychpraktyk rolniczych. Stawypoprawiają również estetyczne/kulturowewalorypejzażu.
Ś
wiadczone
usługi
ekosystemowe
W
kładdorealizacji
celów
polityk
P
otencjalne
skutki
biofizyczne
Wysokie
Niskie
Średnie
Brak
Spływ
Ograniczaniezanieczyszczania
Ochronagleb
Siedlisko
Zmiany klimatu
RamowaDyrektywaWodna
DyrektywaPowodziowa
Dyrektywaptasia i siedliskowa
Strategia różnorodności
biologicznej 2020
1...,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105 107,108
Powered by FlippingBook