NWRM Guide - page 30

30
Poglavlje3
ņ
ņ
Kombinacija razmatranihmjera
, osobito kombinacijamalih razmjera,
decentraliziranih i fleksibilnih NWRM-a, ili NWRM-a s mjerama sive
infrastrukturne u rješavanju izazova razine sliva. Za predviđanje
učinkovitosti kombinacije mjera može biti nužno modeliranje. Na
primjer, projekt "Slowing the Flow at Pickering" u Engleskoj
17
mogao
je koristiti hidrološko modeliranje sliva kako bi identificirao utjecaje
kombinacije NWRM-a uključujući skladištenje poplavnog područja,
pregradeoddrvenih krhotina, riječnih i poplavnih šuma.
ņ
ņ
Razina sustava
razmatranog za poduzimanje procjena (direktnih i
indirektnih) utjecaja i pogodnosti.
Kombiniranje podataka o troškovima i učinkovitosti pomoći će vam rangirati
mjerena temelju
omjera troška-koristi
. Tradicionalnaanaliza isplativosti (CEA)
bavi se jednim (financijskim) troškom i jednim učinkom (doprinosima stanju
vode u skladu s ciljevima EUODV, na primjer). Nasuprot tome, NWRM imaju
složenu strukturu troškova (npr. uključujući financijske troškove, ne-financijske
troškove, propuštene beneficije, izbjegnute troškove, analizu zajedničke
koristi,neizravnekoristi) ipružajuvišestrukekoristi (ušteduenergije,smanjenje
emisijastakleničkihplinova, količinuvode, kvalitetuvode,biološku raznolikost,
itd.) te istovremenodoprinoseostvarenjunekolikoefekata i ciljevapolitike.
Postoji nekolikoopcija zaanalizuučinkovitostikojeuzimajuuobzirmogućnost
pružanja višestruke koristi.
Opcija1
- Ako su svi ciljevi politike za vaš sliv ili područje istovremeno
razjašnjeni, možete usporediti različite kombinacije mjera
provođenjem troškova i koristi za procjenu troškova i koristi
(CBA-Cost-Benefit Assessment) koji obuhvaćaju sve (pozitivne
i negativne) učinke i isporučene usluge ekosustava. Također
možete izvesti Analizu po više kriterija (MCA - Multi-Criteria
Analysis) koja će uzeti u obzir način na koji
predložene kombinacije mjera doprinose
ostvarivanju različitih ciljeva politike kao
i širim društvenim ciljevima. Korištenje
analize troškova i koristi radi utvrđivanja
najjeftinijeg načina za postizanje više ciljeva
politike istovremeno predstavlja pristup koji
se može primijeniti ako se može predvidjeti
pojedinačan, kompozitni i učinkovit rezultat
ili indeks. Izbor pristupa (CBA, MCA ili CEA)
može biti vođen raspoloživošću podataka o
troškovima i koristi.
17
Više informacijao troškovima, pogodnostima i
isplativostiNWRM-adostupno jeuSDN ° 4 (Koje
supogodnostiNWRM-a?), SDbr 5 (Koji su troškovi
NWRM-a?) i SDn°6 (Koja je isplativostNWRM-a?)
Podaci ometodamaekonomskeprocjene koja
semožeprimijeniti zaprocjenu troškova i koristi
NWRM-a je također dostupnauSDN ° (Metode
ekonomskaprocjene za troškove i koristiod
NWRM-a)
(
)
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...98
Powered by FlippingBook