NWRM Guide - page 35

35
Korak4–Provjerite izvedivostpredloženihNWRM
Slično kao i sa drugim vrstama mjera, trebate provjeriti širok raspon pitanja
izvedivosti i provedbeprijenego štoodlučiteo svojimmjerama.Ovouključuje
(pogledajte i sljedeće poglavlje, koje se fokusira na preduvjete za provedbu i
učinkovitostNWRM-a)
izmeđuostalog
:
ņ
ņ
Provjeru
tehničke izvedivosti
predloženih NWRM (npr. osigurati
da prednosti upravljanja odvodnjom infiltracije održivog sustava
za odvodnju (SuDS - Sustainable Drainage Systems) ne djeluju kao
potencijalni vektor onečišćenja podzemnih voda, a ako je tako,
razmatratimože li seprilagodbomdizajna izbjeći rizik);
ņ
ņ
Osiguranje
financijskih resursa
zapotporuprovedbeNWRM-a;
ņ
ņ
Procjenu adekvatnosti trenutačnog
upravljanja
(i predlaganjemogućih
promjena, ako jenužno) i utvrđivanjeodgovornosti zaprovedbu;
ņ
ņ
Provjeru
ciklusaulaganja
i utvrđivanje kada jenajboljeprovestimjere.
Iako su to pitanja koja ćete već razmotriti u koracima od 1 do 3, ponekad
možebitimalo složenije sNWRM-om, kao i potreba da ih sagledateuKoraku
4. To je naročito tako ako će se provoditi, financirati ili pratiti mjere putem
robne usluge ili organizacije nadležne za druga područja politike uodnosuna
vodeću organizaciju zaduženu za proces planiranja.
Integrirani proces planiranja je stoga nužan za
uspješnuprovedbu.
Pronaći ćete informacije relevantne za
vašuprovjeru izvedivostiuSDn°8: ("Okviri
mogućnosti" zaNWRM), SDn° 9: (Prepreke
i čimbenici uspjeha zaNWRM) i SDn°11:
(Kako seNWRMmožefinancirati)?
(
)
Jačanje koordinacijepolitike iskorištavanjem NWRM-au vašemprocesuplaniranja
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...98
Powered by FlippingBook