NWRM Guide - page 28

28
Poglavlje3
Zeleni krovovi: dizajnovisi o specifičnimparametrima
Urbani zeleni krovovimogupružitiprednostizabiološkuraznolikost,upravljanjevodama i socijalneusluge
(rekreacija, vrtlarstvo, itd).Oni zahtijevajuposebne tehničkeuvjetekoje trebapostaviti. Zeleni krovovi su
korišteni diljem Europe u rasponu klimatskihuvjeta, ali ipak treba uzetiuobzir te klimatske uvjete kako
bi se osiguralo da je dizajn prikladan. Na primjer, u Baltičkom području, visoki snijegmože predstavljati
ograničenje jer ćezeleni krovbitipokriveni snijegomznačajandiogodine. Tomožeograničitiučinkovitost
vegetacijeuproljeće i rano ljeto i zahtijevaposebnupažnjuudizajnu.Umediteranskoj regiji,potencijalna
ograničenjamogusepojavitiuvezisvisokimtemperaturamaasuhovrijememožepredstavljatiograničenje,
stvarajući izazove zaočuvanje vegetacije. No to sepotencijalnomožeprevladati kroz navodnjavanje (po
mogućnosti pomoću vode
pohranjene od otjecanja iz
zelenog krova) i pažljivog
izbora vegetacije.
Slika5
©Wikipedia - SimonGarbutt
Saznajte više:
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...98
Powered by FlippingBook