NWRM Guide - page 27

27
Korak2–PredpregledNWRM-a
PostojemnogemjerekojemogubitiuključenepodnaslovomNWRM...alineće
svebiti relevantne za vaš sliv ili korisne za rješavanje različitih izazova koje ste
identificirali putem integriranedijagnoze. Postojenajmanjedva razloga za to:
ņ
ņ
NekiNWRMnisu relevantni zavaškontekstzbogširokogspektrapitanja:
tehničke izvedivosti; ograničenih (očekivanih) prednosti i djelotvornosti
specifičnih za mjesto bio-fizičkih i društveno-ekonomskih uvjeta,
odnosnonedostatakodgovarajućihpreduvjeta zaprovedbumjera.
ņ
ņ
Dok se isporuka višestruke koristi promovira kao jedan od ključnih
prednostiNWRM-a, ne isporučuju svi
NWRM istinizpogodnosti
.Ovo je
prikazanonasliciunastavkuštopredstavljapotencijalnekoristiprimjera
NWRM-a (pogledajte
)
, a predstavljeno je
uNWRM lističinjenica
(
)
iuNWRM
iskaznicama predstavljenim u priloženom alatnom okviru NWRM-a.
Na temelju relativne važnosti glavnih problema i izazova s kojima ste
suočeni, i drugačijepolitike i strateških ciljeva koje stepostavili, trebate
unaprijed odabrati NWRM koje imaju potencijal za rješavanje vaših
problema.
Jačanje koordinacijepolitike iskorištavanjem NWRM-au vašemprocesuplaniranja
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...98
Powered by FlippingBook