NWRM Guide - page 24

24
Poglavlje3
• Očuvanje
kulturnebaštine
(sanacijaarheološkognalazištaAntičkaOlympia)
• Post-požarna
obnova izgorjelih područja
(ekološki ciljevi, poboljšana kvaliteta vegetacije, zaštita
šumskihekosustava)
Smanjenje rizika od poplava
(smanjenje rizika od poplava (funkcija drvene konstrukcije kao držač
vode kojausporavabrzinu vode i površinskootjecanje rezultira smanjenjemučestalosti i intenziteta
poplava)
Kontrolaerozije
(slabljenje sedimenata)
Poboljšanje kvalitete tla
(pošumljavanjepodručja slijedi uklanjanjehidrofobnog sloja koji jenastao
u tlunakonpožara, atime i povećava kapacitet i kvalitetupohrane tla)
CiljeviODV-a
-ekološko stanjetijelazagospodarenjevodom (nakonpožarakakvoćavode jebila loša.
Vegetacija jepomoglapoboljšatikvalitetupovršinskihvoda i količinu i kvalitetupodzemnevodekroz
povećanu infiltraciju)
Strategijabiološke
raznolikosti
Drvene strukture
Ciljana sadnja
Naknadna
restauracija
izgorjelihpodručja
Očuvanje kulturne
baštine
Sporopovršinsko
otjecanje
Smanjite stopu vršnog
protoka
Presijecanjeputova
onečišćenja
Povećanje infiltracije i
otjecanjapodzemnih
voda
Povećajte zadržavanje
vodeu tlu
Smanjiteeroziju
Poboljšajte stanje tla
Smanjenje
opasnostiod
poplava
Kontrolaerozije
Poboljšanje
ekološkog stanja
Floods
Directive
(Direktivao
poplavama)
Water
Framework
Directive
(Okvirna
direktivao
vodama)
Saznajte više:
)
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...98
Powered by FlippingBook