NWRM Guide - page 40

40
Osim osnovnog postupka za izbor i utvrđivanje mjera koji je predstavljen i
raspravljen u prethodnom poglavlju, postoje preduvjeti za koje se smatra da
su ključ za uspješan odabir, izvedbu i provedbuNWRM-a, što je prikazano na
sljedećoj slici.
Poglavlje4
Osigurajteda je
znanjedoista ‘više-
diomenzionalno’
Jasnoodredite
funkcioniranje i
opseghidrološkog
ciklusauprocesu
odabiramjera
Aktivirajte
zainteresirane strane
kojepredstavljaju
očekivane višestruke
pogodnostiu vašim
procesimaplaniranja
Pronađiteprave
poticaje
Proširitedjelokrug
monitoringa i
evaluacije
Preduvjeti zauspješanodabir,
izradu i provedbuNWRM-a
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...98
Powered by FlippingBook