NWRM Guide - page 32

32
Poglavlje3
Učinkovitost prakse zaštite tla zapostizanje različitih ciljevapolitike
Očuvanjeprakse tlau južnoj Španjolskoj proučavano je zanjihovedoprinoseuutvrđivanjuugljika (Nieto
etal.,2010; Smithetal.,2008; Sofoetal.,2005; IPCC,2003), zadržavanjesedimenata (Gómezetal.,2009
andFrancia-Martínezet al., 2006) i učinkovitost kodpovećanja raznolikostiptica (Duarteet al., 2010; De
laConcha et al., 2007;Muñoz-Coboet al., 2003). Sveove informacije je sastavio i usporedioRodriguez-
Entrena et al., 2014. (vidi sliku ispod). Međutim, postojeća literatura je bez značajnijih informacija o
utjecajumjeranadpreostalimdijelom vode.
Slika7
Bare soil with tillage
and pruning debris
burning
Bare soil with tillage
and incorporation of
shredded pruning
debris
Bare soil with
no tillage
and incorporation of
shredded pruning
debris
Weed cover crops
under herbicide
control and prunir
debris burning
Weed cover crops
under herbicide
control and
incorporation of
shredded pruning
debris
Weed cover crops
under mechanical
control and
incorporation of
shredded pruning
debris
Bare soil with no
tillage and prnnis
debris burning
Carbon Sequestration C0
2
t/ha/year
Erosion Control Soil
Ton/ha/year
Biodiversity (# of bird species)
0
5
10
15
20
25
30
Izvor: IMDEA, razradana temeljugorenavedenih referenci.
Zeleni krovovi uBeču, Austrija: isplativamjera
Od2003. godine, gradBeč jepodržaougradnju zelenihkrovovana ravnimkrovovimaugradupo stopi od
8-25€/m2 (2.200,00€maksimalno). Studijaoekonomskojučinkovitostizelenihkrovovapokazala jedasu
dodatni troškovi ugradnjeuusporedbi s konvencionalnimkrovovimanadoknađeni gledeuštedeenergije
i dužeg vijeka trajanja krova. Naprimjer, Porsche i Kbhler (2003) i Hermy et al. (2005) pretpostavljajuda
se radni vijekkrovudvostručujekada je zeleni krov izgrađen.Mann (2002) i Saizet al. (2006)procijenjuju
radni vijek zelenih krovova između30 i 50godina.
Slika8
Saznajte više:
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...98
Powered by FlippingBook