NWRM Guide - page 26

26
Poglavlje3
obnavljanjeEddlestonWater navodi tri glavna izazova za sliv:
• Istražitimogućnost smanjenja rizika od poplava u zajednicama Eddleston i Peebles obnavljanjem
nekihod izvornihprirodnih značajki sliva;
• Poboljšati stanište rijeke zadivlje životinje i ribarstvo;
• Rad s zemljeposjednicima i zajednicama u dolini Eddleston kako bi se povećale koristi koje će oni
dobitiod takvog rada, uz zadržavanjeprofitabilnostidomaćih farmi.
Smanjite rizikod
poplava
Iskoristite
pogodnosti za
zemljoposjednike i
poljoprivrednike
Poboljšajte riječno
stanište
Restauracija
prirodnih
obilježja
Saznajte više i izvor:
pdf
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...98
Powered by FlippingBook