NWRM Guide - page 37

37
Korak5–Sadaodaberitemjere - i pokušajte!
Na temelju provedenih procjena i mnogih razgovora s relevantnim
zainteresiranim stranama i donositelja odluka (vidi dolje), vrijeme je da
odaberetepravu kombinacijumjerauključujući NWRM, i da ihprovedete!
Na taj način, osigurajtedovoljno ljudskih i financijskih resursa za:
ņ
ņ
Praćenje iprocjenu
učinkovitosti iutjecajanapaketmjerakojeprovodite
(kao što jeobjašnjenodaljeupoglavljuopraćenju i ocjenjivanju).
ņ
ņ
Redovitu komunikaciju
s organizacijama iz drugih političkih domena,
kao i potencijalne koristi koje će isporučiti NWRM, tako da se stvarna
učinkovitost u postizanju interesa tih stranamože utvrditi i raspraviti i,
ako jenužnopredložitiprilagodbauprovedbi.
ņ
ņ
Dopuštanje
prilagodbi za mjere
na temelju rezultata praćenja i
evaluacije, kakobi seosiguraloda su ispunjeni isplativi ciljevi.
ņ
ņ
Razmjenu
informacije s drugima koji imaju interes ili udio u shemi ili
drugim sličnim shemama, je će to potaknuti zajedničko učenje kao
temelj zabolju koordinacijupolitike i učinkovitostiubudućnosti.
ņ
ņ
Obavijestiti
zainteresirane strane i širu javnost o izazovima provedbe
relevantnihutjecaja.
Jačanje koordinacijepolitike iskorištavanjem NWRM-au vašemprocesuplaniranja
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...98
Powered by FlippingBook