NWRM Guide - page 51

51
Informiranje i podizanje svijesti oaktivnostimauprojektima restauracijemočvarnog tla
uBaltičkoj regiji
U studijama slučajaomočvarnoj restauraciji i aktivnostimaupravljanjauBaltičkimdržavama, informacije
i komunikacije sa zainteresiranim stranama usmjerene su na podizanje svijesti o važnosti močvara,
posebno vrijednosti vrsta i staništa. Za vrijeme restauracijepodignutih cretovaAklais u Latviji, projektni
tim je napravio
dokumentarac
‘neotkriveni Mires’ i
mobilnu izložbu
‘TajneMires’. Kada su restaurirane
močvare Amalvas i Zuvintas u Litvi, projekt je razvio dokumentarac o ‘Obnovi močvara’, i modernizirao
izložbu o izdignutimmočvarama u Centru za posjetitelje u rezervatu biosfere Zuvintas. S provedbom
mnogih projekata za restauraciju močvara uz financijsku potporu iz programa LIFE, postavljene su
obavijesne ploče
na projektnimmjestima. Oni uključuju informacije o području, provedene aktivnosti i
važnostmjesta zaočuvanjeprirode.
Slika17
Područje cretovaAklaisu Letoniji Izvor: Gdin. GunarsBalodis, Latvia
Saznajte više:
Odabir, izrada i provedbaNWRM-a: preduvjeti zaosiguranjeučinkovitosti
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...98
Powered by FlippingBook