NWRM Guide - page 56

56
Poglavlje4
Različitepogodnosti kojima sebave LIFE fondovi Europskeunije
Studije slučajapokazujuda sredstva iz LIFEEUmogufinancirati raznepogodnosti: u slučaju restauracije
rijeke i ekosustava rijeka Arga-Aragon (Španjolska), LIFE sredstva imaju za cilj poboljšanje
određena
staništa
ali se čini i da su učinkovita u
smanjenju rizika od poplava
. Ostali projekte koje financira
LIFE rješavaju zahtjeve koji se odnose na različite politike, uključujući:
Direktivu o pticama i Direktivu
o staništima
(Restauracija močvare u području Senne i Medzibodrozie lječilišta, Slovačka);
Okvirnu
direktivu o vodama
(Restauracija poplavnog područja
u Parku prirode Lonjsko polje u Hrvatskoj, revitalizacija
rijeke Gornja Drava u Austriji);
Direktivu o poplavama
(Restauracija rijekeAlzetteuDumonshaffu, Luksemburg).
Slika19
Saznajte više:
,
,
,
,
.
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...98
Powered by FlippingBook