NWRM Guide - page 51

Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Koszty inwestycyjnezwiązanezdrzewami zależąod
wieku
,wktórym
są sadzone, gdyż starsze, większe drzewa są droższe niż młodsze,
mniejsze drzewa. Koszty przycinania i utrzymania drzewmuszą być
branepoduwagęprzyplanowaniudrzewna terenachmiejskich.W
obszarach suchych lub podatnych na susze środek tenmoże gene-
rowaćdodatkowe koszty związane z
nawadnianiem
.
P
rojekt
Miejskie drzewa są zazwyczaj lokalizowane w
parkach
i
wzdłuż
dróg
. Przestrzeń niezbędna dla drzew miejskich zależeć będzie
odwielkości ich koron i sieci korzeni. O ile wielkość koronmożna
regulować poprzez przycinanie, sieć korzeni miejskich drzew jest
potencjalniebardzo szeroka imożepowodowaćuszkodzenia istnie-
jącej infrastrukturypodziemnej, szczególnienieszczelnej kanalizacji,
w którą drzewamogą uderzać w poszukiwaniuwody i składników
pokarmowych.Drzewawobszarachzurbanizowanychdająefekt sy-
nergii z lasamimiejskimi i innymi środkamimiejskimi.
S
kala
Środekmoże zostać wdrożony w
bardzo lokalnej skali (mniejszej
niż 0,1 km
2
).
Drzewaw obszarachmiejskichmogą dawać
wiele korzyści
związanych z estetyką, regulowaniemmikroklimatumiejską hydrologią. Mogą być one
również ważnymi dla różnorodności biologicznej refugiami i mogą przyczyniać się do zmniejszania pyłowych zanieczyszczeń powietrza. Drzewa
wyłapująopady, aobszarwokółmiejskichdrzewmożemieć takżewiększą zdolność infiltracji niżnieprzepuszczalnenawierzchnie często spotykane
w obszarachmiejskich: oba zmniejszają ilość opadów, któremuszą być przetwarzane przez kanalizację i inne elementy infrastruktury transportu
wody.
LEŚNICT
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
©
r
e
g
e
n
a
u
s
t
r
a
l
i
a
.
c
o
m
.
a
u
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...108
Powered by FlippingBook