NWRM Guide - page 53

Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Koszty wdrożenia są w dużym stopniu zależne od zastosowanych
materiałów oraz lokalizacji. O ile konstrukcje drewniane są tańsze i
uważane za przyjazne środowisku, mają one ograniczoną trwałość.
Ich stosowanie wymaga interwencji u samego źródła. Konstrukcje
kamienne lub betonowe są raczej większe ze względu na wyraźne
cele łagodzeniapowodzi.
P
rojekt
Strukturykontroliprzepływuszczytowegowymagająprzestrzeni. Ich
skala zależy od natężenia przepływu i nachylenia wymaganego do
zwiększenia różnorodnościmorfologicznej ciekuwodnego.
S
kala
Struktury kontroli przepływu
szczytowego są najbardziej sku-
teczne wmałych zlewniach gór-
nego biegu rzeki, alemogą także
sięsprawdzaćwzlewniachowiel-
kości około0,1 km
2
.
Struktury kontroli przepływu szczytowegomająna celu zmniejszanieprędkości przepływuw sieciach leśnych rowów. Struktury kontroli przepływu
szczytowego to
projektowane stawy
służące do ograniczania prędkości, przy której wodawypływa z sieci rowów. Ponieważ struktury spowalniają
przepływwody, przyczyniają siędo regulacji osadów imogą zmniejszać rozmiar szczytówpowodziowych. Strukturykontroli przepływu szczytowego
mogąmiećograniczoną żywotność, ponieważosadyostateczniewypełniająpołożonywyżej staw zatrzymujący.
Studiaprzypadków:
Wiejskie łagodzeniespływówwzlewniBelford,WielkaBrytania;Rekonstrukcjaaluwialnych lasówzalewowychwDurrow, Irlandia
Środek ma pewne podobieństwa ze śro-
dkami U10 (zbiorniki zatrzymujące) i U11
(stawy retencyjne) i może być stosowany
takżewobszarach rolniczych.
LEŚNICT
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
©
C
h
o
n
c
o
v
c
e
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...108
Powered by FlippingBook