NWRM Guide - page 42

42
pogodnostiosiguravajući pritomdobru vrijednost za rijetko raspoloživa
financijska sredstva.
ņ
ņ
Provedite ‘integrirane pilot projekte’
da testirate primjenu NWRM-a
u stvarnim životnim uvjetima, te sustavno pratite raznolikost
očekivanih učinaka ekosustava i biofizikalnih postupaka. Angažirajte
ključne donositelje odluka u drugim relevantnim javnim upravama
da upravljaju, prate i/ili procijene pilot, kao mehanizam za podizanje
svijesti o NWRM-u i jačanje koordinacije politika. Integrirani projekti
na ljestvici slivnog područja su, na primjer, jedan od prioriteta novog
LIFEvišegodišnjegprograma2014-2020, koji nudi jasnupriliku zaprikaz
NWRM-a i procjenunjihovihutjecaja i učinkovitostiu stvarnim životnim
uvjetima.
ņ
ņ
Pri provedbi vlastitihmjera, pobrinite se da ne padnete u iste zamke i
osigurajte širokubazudokaza za podršku i pružanje savjeta za buduću
provedbu sličnihmjera
.
Poglavlje4
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...98
Powered by FlippingBook