NWRM Guide - page 48

48
Ako ste vi...
ņ
ņ
Planer riječnog sliva ODV-a
, pokušajte komunicirati s donositeljima
odluka i zainteresiranim stranama s interesomuupravljanju rizikomod
poplava, biološkoj raznolikosti, klimatskim promjenama i urbanizmom.
Pobrinite se da su oni pozvani, konzultirani i potencijalno uključeni u
procesodabiramjera, što je češće izvedivo.
ņ
ņ
Planer za urbani razvoj
, povežite analizu i izbor mjera na šire
funkcioniranje hidrološkog ciklusa i vodene ekosustave. Pozivanje
planera za upravljanje područjem sliva, stručnjaka za klimatske
promjene i stručnjaka za biološku raznolikost na raspravu pomoći će
vam da dobijete širu sliku prednosti i mana svojih postupaka, i pomoći
vamda identificirateone koji suwin-win za vaš i druge sektore.
ņ
ņ
Upravitelj za šume
, razgovarajte s obližnjim gradskim donositeljima
odluka kako biste prepoznati pogodnosti koje šume mogu isporučiti
građanima. Razgovarajte s donositeljima odluka za vode, kako bi uloga
šuma u pridonošenju održivosti hidrološkom ciklusu bila priznata i
poboljšana.
ņ
ņ
Poljoprivredni stručnjak
,
razgovarajte splanerimazavodu i agencijama
za zaštitu prirode o identificiranju mjesta na kojima će promjene u
poljoprivrednim praksama isporučiti najveće koristi za vodu i biološku
raznolikost.
Ovo vodi do nekoliko izazova, najprije kako pozivanje zainteresiranih strana iz
drugih područja politike uvijek ne postoji, a drugo zbog opasnosti od "zamora
konzultacijama", ako su svi posvuda uključeni. Ovo naglašava potrebu za
"povezivanjem" i integriranjem različitihprocesauvećojmjeri, takodamožedoći do
zajedničkog razmišljanjaopolitici.
Specifični mehanizmi koji bi mogli poboljšati kolektivnu raspravuna različitim
razinama odlučivanja, te potencijalno imati utjecaj na odluke koje uzimaju u
obzir različite ciljevepolitikeuključuju:
ņ
ņ
Izgradnju
zajedničke baze znanja
koja obuhvaća višestruke koristi
mogućih mjera, tako da donositelji odluka i zainteresirane strane u
svakom području politike prepoznaju svoje interese i probleme nad
kojima imajuodgovornost.
Poglavlje4
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,...98
Powered by FlippingBook