NWRM Guide - page 44

44
ņ
ņ
Agencija ili organizacija za očuvanje prirode:
treba istražiti i razumjeti
veze između hidrološkog ciklusa i biološke raznolikosti. U nekim
slučajevima, vaš trud za zaštitu prirode može doprinijeti ostvarenju
ciljevapolitike vode i obnavljanjedobrog stanja vodanizvodnou vašem
slivu.
Fokusiranjeprocjenena razini slivnogpodručja ili određivanjevodenogciklusa
u vašemprocesuplaniranja, zahtijeva:
ņ
ņ
Jasno definiranje
višestruke politike i ciljeva upravljanja na ljestvici
slivnog područja/terirorija
uz navođenje niza pogodnosti i politika
kojima mogu doprinijeti NWRM. Na primjer, planiranje upravljanja
riječnim slivom u nekim zemljama rješava uglavnom ciljeve ODV-a a
ostavlja po strani rizik od poplava, stanište ili prilagodbu klimatskim
promjenama. Osim ako sepotonji izazovimoguprikazatina razini sliva,
to smanjuje mogućnosti NWRM-a da budu prepoznate kao dobar
kandidat zadoprinosostvarivanjuovih višestrukih ciljeva.
ņ
ņ
Uspostavljanje
mehanizama za procjenu
ili pravila koji pomažu
kombiniranje i rješavanje potencijalnih višestrukih utjecaja kojemjere
(NWRM i druge) mogu isporučiti na razini sliva (ili druge relevantne
geografske razine vezane uz vodu). Ovo bi mogao biti Geografski
informacijski sustav kao pomoć u identificiranju područja s najvećim
potencijalom zaNWRM, kao i pružanjekvalitativnogdokazaouslugama
ekosustava kojemože isporučiti i ciljna populacija koja bi mogla imati
koristi od tih usluga. Mogao bi preuzeti oblik upravljenog procesa za
prikupljanje (i konsolidiranje) znanja stručnih i interesnih grupa o
geografskim područjima s najvećimpotencijalom zaNWRM i njihovim
potencijalnim učincima. Također bi se mogao graditi na složenim
prostornim simulacijskimmodelima koji pomažu povezati potencijalne
mjerespromjenamauhidrologijislivnogpodručja iliekologiji(pogledajte
sliku13).
ņ
ņ
Jasno razumijevanje
uzvodno-nizvodnih veza
kako bi se prepoznale
prilike za osiguranje koristi u jednom dijelu sliva provedbom akcija na
drugommjestu.
Važno je naglasiti da izbor mjeramože biti proveden na različitim razinama,
kao što su:
ņ
ņ
Razina vodenogtijela kao što jedefiniranouODV-u;
ņ
ņ
Razinaprirodno zaštićenogpodručja koje imaposebnemjere zaštite za
biološku raznolikost;
Poglavlje4
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...98
Powered by FlippingBook