NWRM Guide - page 23

Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Koszt przejścianaCTFnabazie toruo szerokość 3mdlawszystkich
urządzeń wynosi ok. 22,8 euro/ha, ale CTF prowadzi do
oszczęd-
ności namaszynach
na poziomie około 213,6 euro/ha. Całkowita
redukcja kosztów sięga 51,60 euro/ha. System ciągnikowy CTF bez
pługuo rozmiarze6m jestmniej opłacalnyniż konwencjonalny sys-
tem pługowy na średnich glebach (21,6 euro/ha), lecz bardziej do-
chodowyna ciężkichglebach (30euro/ha).
P
rojekt
Ścieżki przejazdowe
powinny odpowiadać 15% pola. Gołe ścieżki
przejazdowemają szerokość sięgającą od jednej brakującej redli-
ny 18 cm do dwóch brakujących redlin 30 cm; niewyraźną ścieżkę
przejazdową można stosować, gdy konkurencja chwastów jest
zmartwieniem, a obsiane ścieżki przejazdowe, gdy posypka gle-
bowa jest potrzebna do włączenia herbicydów. Projekt powinien
uwzględniać najbardziej efektywny kierunek czynności nawybiegu
i ruchu wody, najwygodniejszy dostęp do załadunku i rozładunku
orazuwzględniaćobszarypodatnenawilgocenie.
S
kala
System CTF znajduje zastosowa-
niew skali pola i gospodarstwa
Stałe ścieżki przejazdowe (CTF) to system, który
ogranicza obciążeniewszystkichmaszyn
do najmniejszej możliwej powierzchni stałych ścieżek
przejazdowych. SystemCTFmoże spowodować zmniejszenie śladówdo15% zamiast 75%powierzchni, zawszew tym samymmiejscu. Stałe ścieżki
przejazdowemożnaobsiewać lubnie,w zależności odwielu zmiennych i ograniczeń lokalnych.Możnagoużywać zarównonagruntachornych, jak
i pastwiskach. CTFpozwala spowolnić spływynapolach i zapobiegadegradacji gleby.
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
ROLNICTWO
©
S
R
U
C
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...108
Powered by FlippingBook