NWRM Guide - page 15

Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Systemy ograniczone wymagają specjalnychmaszyn do czynności
takich jak siew, talerzowanie i bronowanie. Opłaty zausługi (kapitał
i praca)mieści sięw zakresieod32do67euro/ha. Różne czynności
wymagają różnych nakładów robocizny, wahają się od 23 do 254
euro/ha).
P
rojekt
Uprawa ograniczonamoże być
łączona z innymi środkami rolnic-
zymi
, takimi jak okrywa zielona/rośliny okrywowe, mulczowanie,
stałe ścieżki przejazdowe. Stałe ścieżki przejazdowe są szczególnie
istotne, gdyżmoże pomóc uniknąć problemów z ugniataniem gleb
zewzględuna ruchymaszyny, szczególnienabardziejmokrychgle-
bach typowych dla Europy północnej. Jednak obecność roślin lub
pozostałości mierzwymoże zmniejszyć efektywność uprawy ogra-
niczonejw infiltracjiwody.
S
kala
Uprawa ograniczona ma zasto-
sowaniew skali pola.
Rolnictwoograniczone, znane również jako zachowawcze lubograniczające orkę, pozostawia conajmniej 30%
resztek roślinnych
na powierzchni
gleby,wokresie intensywnej erozji gleby. To spowalnia ruchwody, coograniczawielkośćerozji gleby i potencjalnieprowadzi dowiększej infiltracji.
Studiaprzypadków:Rekonstrukcjamokradełnaobszarzezachodnichnizin jezioraDümmer,Niemcy
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
ROLNICTWO
©
U
S
D
A
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...108
Powered by FlippingBook