NWRM Guide - page 13

Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Zerowesystemywymagają
bezpośrednichsiewników
(10 tys. euro)
jako alternatywy dla orki. Jeśli zerowa uprawa jest stosowana w
połączeniu ozimymi roślinami okrywowymi, przed przystąpieniem
do siania jarych roślin może być niezbędne walcowanie. Koszty
pozostająniższeniżwprzypadkusystemóworkowych.
Oszczędność
paliwa
sięgaod30do67euro/ha, aobniżeniekosztówpracywynosi
około21euro/ha. Jednakżedodatkoweherbicydy i nawozykosztują
18 i 16euro/ha.
P
rojekt
Uprawa zerowamoże być
łączona z innymi środkami rolniczymi
,
takimi jak okrywa zielona/rośliny okrywowe, mulczowanie, stałe
ścieżki przejazdowe. Tenostatni jest szczególnie istotny, gdyżmoże
pomóc uniknąć problemów z ugniataniem gleby dzięki brakowi
ruchów maszyn w systemach zerowych, szczególnie na glebach
bardziejmokrych.
S
kala
Uprawa zerowama zastosowanie
w skali pola.
Orka to
mechanicznamodyfikacja
gleby, która jeśli jest stosowana intensywnie, może zakłócać strukturę gleby, zwiększając tym samym procesy
erozyjne, zmniejszając zdolność zatrzymywania wody i redukując zawartość materii organicznej w glebie. Rolnictwo zerowe (bezorkowe) jest
sposobem uprawy roślin lub pastwisk z roku na rok zwiększającej infiltrację wody i zatrzymywanie materii organicznej oraz zapewniającej cykl
składników odżywczych w glebie. Główną zaletą uprawy zerowej jest poprawa
żyzności biologicznej
gleby, co czyni gleby bardziej odpornymi i
eliminujeerozjęglebwniektórychobszarach.
Studiaprzypadków: PróbypoloweuprawzerowychwdolnejAustrii,Roślinyokrywowe i uprawabezorkowawgajuoliwnym,Andaluzja,Hiszpania
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
ROLNICTWO
©
S
R
U
C
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...108
Powered by FlippingBook