NWRM Guide - page 11

Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Koszty związane z uprawą współrzędną są niewielkie. Dopłaty
dostępne nawspieranie praktyk takich jak uprawawspółrzędna są
szacowanenaokoło110euro/ha/rokwEuropie.
P
rojekt
W systemach uprawy współrzędnej trzeba dobrze przemyśleć
mieszanki.Uprawawspółrzędnapowinnaobejmować rośliny, które
nie będą
konkurować
zbyt mocno o światło, wodę, substancje
odżywcze i przestrzeń, takie jak głęboko zakorzenione i płytko za-
korzenione rośliny, lubwysokie i niskie rośliny. Wydajnemieszanki
będą zależeć od lokalnychwarunków środowiskowych. Mieszanka
zbóż i warzyw strączkowych
często okazuje się również wydajna
energetycznie.Również
drzewa
mogąbyćczęściąsystemówuprawy
współrzędnej.
S
kala
Uprawa współrzędna ma zasto-
sowaniew skali pola.
Uprawawspółrzędna topraktykauprawy
dwóch lubwięcej zbóżwpobliżu
.Najczęstszymcelemuprawywspółrzędnej jestwytworzeniewiększych
plonównadanymkawałku ziemi poprzezwykorzystanie zasobów, którewprzeciwnym razieniebyłybywykorzystaneprzez jedną roślinę. Przykłady
strategii uprawywspółrzędnej tonasadzenie głęboko zakorzenionych roślin i płytko zakorzenionych roślin albo sadzeniewysokich roślino krótszej
uprawie, którewymagają częściowego zacienienia. Zidentyfikowano
liczne rodzaje
uprawywspółrzędnej, z którychwszystkiedopewnego stopnia
różnicują czasową i przestrzennąmieszankę:mieszanauprawawspółrzędna, uprawa rzędowa, uprawawmiędzyrzędziach itd.
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
ROLNICTWO
©
G
a
l
e
r
i
a
L
i
l
i
t
h
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...108
Powered by FlippingBook